Sverige inför migrations- och integrationsutmaningen

Migrationen kommer att påverka Sverige och Europa under lång tid framöver. Den ställer krav på våra samhällssystem och en effektiv arbetsmarknad, bostadsmarknad, skola och sjukvård är viktigare än någonsin.

Våra resurser, vårt hårda arbete och vår beslutsamhet kommer att sättas på prov när de människor som har kommit hit nu ska integreras i vårt samhälle. Moderaternas politik står redo att hantera utmaningen.

Vi moderater inser att vi sedan tidigare borde ha rustat Sverige bättre för att möta flyktingkrisen och göra mottagandet hållbart, varför vi sedan valet 2014 intensivt arbetar med att ompröva vår politik och presentera förslag som för integrationen och Sverige framåt. Moderaternas främsta prioritering är att bryta det nya utanförskapet. För att stärka integrationen är det avgörande att de nyanlända snarast får tillgång till vår arbetsmarknad.

Sveriges välfärd bygger på resurser som kommer från arbetsmarknaden. Ju fler människor som arbetar, desto större resurser finns att tillgå för investeringar i vår välfärd, skola, sjukvård och omsorg. Fler nyanlända måste snarast möjligt ges chansen att komma in i samhället, jobba och göra rätt för sig. Regeringens bidragspolitik är inte den rätta vägen för att nå det målet.

Vi arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av bostadsbrist. Generösa och enkla regler för uthyrning av enskilt ägda bostäder gör det lätt att hitta tillfälligt boende, både för kortare och längre perioder.

Sverige behöver en politik för en långsiktigt fungerande bygg- och bostadsmarknad. Ett stort antal reformer för att sänka trösklarna för byggande är nödvändigt, och ett gott företagsklimat med hög konkurrens är angeläget för att fler investeringar i byggande ska göras och för att ny teknik och innovativt byggande ska kunna bidra till fler och bättre bostäder.

Sverige behöver effektivare integrationsprocesser. Vikten av utbildning och egna ansträngningar för att få ett jobb, såväl som rättigheter och skyldigheter i Sverige behöver poängteras och genomsyra den politiska inriktningen. Det svenska språket är nyckeln till det nya samhället, varför vi föreslår ökade krav på att fler ska göra sig anställningsbara genom utbildningsplikt för nyanlända. Samhällsorienteringen för nyanlända behöver förstärkas och bli obligatorisk på riktigt med en tydlig examination.

Sverige behöver fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden.

De integrationsutmaningar Sverige står inför förstärker behovet av att politiken måste läggs om. En ny anställningsform för unga och utrikes födda bör införas. Den ska göra det möjligt att lära sig jobbet på jobbet och ge arbetsgivare förutsättningar att anställa till lägre kostnad med större flexibilitet.

Ett värdigt flyktingmottagande innebär bland annat en rättssäker asylprocess och ett mänskligt bemötande. Men att verkligen ta emot människor innebär också att tro på deras förmåga och ge dem en rättvis chans att komma in i samhället. Moderaterna har med nya insikter och erfarenheter presenterat en rad olika reformförslag som skulle stärka Sverige inför de nya utmaningar som vi har att hantera. För att till fullo stå upp för öppenheten måste vi också ta integrationsutmaningen på allvar.

Länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.