Glasögonbidraget införs

Glasögonbidraget införs i dag

Från och med 1 mars 2016 avsätts 120 miljoner kronor per år för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon på motsvarande sätt som barn i åldern 0-7 år.

– Region Jönköpings län sätter barnen främst. Alla barn och ungdomar ska kunna se och synas i skolan och på fritidshemmet, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl.

I den socialdemokratiskt ledda regeringens budgetproposition avsattes 120 miljoner kronor per år för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon. Förslaget innebär att Region Jönköpings län ska lämna ett ekonomiskt bidrag för kostnad för glasögon upp till 800 kronor per person och år.

– Vi välkomnar det här stödet till barn och unga. Det här ger möjligheterna att korrigera sina glas under uppväxttiden eftersom bidraget är årligt. Ingen ska behöva gå med sämre synskärpa och där är glasögon ett viktigt hjälpmedel för att människor ska kunna fungera i vardagen, säger regionrådet Marcus Eskdahl som vill påminna föräldrar i Jönköpings län att söka bidraget hos den lokala optikern.

Socialstyrelsen har i en kartläggning från 2013 bedömt att 12-13 procent av barnen i grundskoleåldern kan behöva glasögon eller kontaktlinser. Totalt motsvarar detta drygt 169 000 barn och unga.

Om en person har ett så svårt synfel att det bedöms vara en funktionsnedsättning ska regionen erbjuda de hjälpmedel som den enskilde har behov av. En sådan bedömning görs av hälso- och sjukvården i varje enskilt fall.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.