Seminarium om Biogasens samhällsnyttor

Biogas är ett smart, klimatmässigt hållbart drivmedel, men vilka ytterligare värden har detta regionalt producerade drivmedel? Och hur kan vi mäta och värdera sådana nyttor?

Den frågan ska Energikontor Norra Småland undersöka under våren. Första steget är den workshop som genomförs i Nässjö idag, där såväl branschen som politik och akademi deltar.

– Fokus på förnybara drivmedel ökar och Sverige är idag världsledande vad gäller användning av biogas i transportsektorn. Vi hoppas att denna utveckling ska fortsätta, säger Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.