EY spår positivt klimat för svenska företagsaffärer under 2016

Förra året var det näst mest transaktionsintensiva året i Sverige sedan 2008 och antalet avyttringar var det högsta sedan 2007 enligt EY Corporate Transaction Trends. 

Den återkommande studien, där EY varje kvartal kartlägger förvärv och avyttringar bland Sveriges största företag, förutspår stabil transaktionsaktivitet i Sverige även under 2016. Detta trots ett antal orosmoln såsom de globala aktiemarknadernas svaga utveckling under början av året.

Förra året genomförde Sveriges största företag tillsammans 157 transaktioner, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2014. Det visar rapporten EY Corporate Transaction Trends som presenteras idag. Trots minskningen var antalet transaktioner under 2015 det näst högsta sedan finanskrisens början 2008. Antalet förvärv minskade med 13 procent jämfört med föregående år till 109 stycken. Samtidigt noterades det största antalet avyttringar sedan 2007, 48 stycken, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år.

– Ett antal större svenska företag har flaggat för avyttringar både i Sverige och i Östeuropa framöver, vilket tyder på att den starka avyttringstrenden kan hålla i sig även under 2016, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa.

Minskad förvärvsaktivitet i Västeuropa och USA stod för en del av nedgången i det totala antalet transaktioner i Sverige på årsbasis, medan antalet transaktioner inom Norden steg från 63 stycken till 78. Baserat på bolagsvärde var det största förvärvet under 2015 Balders tvåstegsförvärv av finska Sato (50 procent), medan den största avyttringen var Canons offentliga utköp av Axis (85 procent). Indutrade genomförde flest antal förvärv under 2015, hela 11 stycken. De följdes av Assa Abloy med 10 förvärv.

Ett relativt intensivt första kvartal 2015 följdes av två förhållandevis lugna kvartal, men under det fjärde kvartalet ökade aktiviteten betydligt och de femtio transaktioner som då genomfördes utgjorde 32 procent av årets totala antal. Ökningen under det fjärde kvartalet drevs främst av att ett stort antal förvärv, 35 stycken, slutfördes.

Efter ett starkt avslut på 2015 är aktiviteten i början av 2016 fortsatt hög. Trots det finns ett antal orosmoln i horisonten, där några av de mest framträdande är de globala aktiemarknadernas svaga utveckling i januari, drivet av osäkerhet kring Kinas tillväxt och pressade råvarupriser.

– Trots vissa oroande tendenser på världsmarknaden anser vi att välkapitaliserade balansräkningar och ett fortsatt utbud av lättillgängligt kapital till låga räntor, förutsatt att inga oförutsedda chocker drabbar det finansiella systemet, utgör ett fortsatt gynnsamt klimat för företagstransaktioner. Baserat på detta är vår prognos en stabil transaktionsaktivitet under 2016 och att antalet transaktioner under året kan nå 160 stycken, säger Pär-Ola Hansson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.