Jönköping utmanas om bostäder!

Bostadsbyggandet i Sverige är en av de största samhällsutmaningar som vi står inför. Det är därför logiskt med politiska utspel om detta.

Moderaterna vill bl.a. förändra regelverket kring plan- och byggprocesser. Vi anser också att överklagandemöjligheten måste ses över.

Vi behöver rejält förändra reglerna så att handläggningstiderna kring bygglov och detaljplanearbetet kortas ner.
Ingen skall behöva tacka nej till arbete eller studier för att det inte finns bostäder. Vi måste ha ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer. Vi vill förändra reglerna för riksintressen, detta för att främja bostadsbyggande.
För att korta ner processerna vill vi avskaffa Länsstyrelsen som överklagandeinstans för områdesbestämmelser, detaljplaner och bygglov.

Vi måste kunna vara mer flexibla med Strandskydd särskilt i kommunens ytterområden. Som grädden på moset vill vi även utreda möjligheter att avskaffa detaljplaner! Om vi skall lyckas med våra högt satta mål oavsett utmaningar från andra kommuner eller inte måste vi ta ansvar och hitta samarbeten över parti- och blockgränserna för att sänka trösklarna för bostadsbyggandet.

Under Socialdemokraternas kommunkonferens utmanades Jönköpings kommun av socialdemokraterna i Umeå.
Utmaningen går ut på att öka takten på bostadsbyggandet. Umeå kommun har ett dubbelt så högt mål satt som Jönköpings kommun gällande bostadsbyggandet nämligen 2000 bostäder/år.
Socialdemokraternas kommunalråd i Jönköping Mona Forsberg antog utmaningen. Jag tycker att det är ett annorlunda  och nytt grepp som symboliskt ger oss ytterligare fokus på bostadsbyggandet.
I Jönköpings kommun har man under många år samverkat över parti- och block kring kommunens bostadsbyggande och det positiva samarbetet fortgår.
I vår kommun kommer vi inom kort att upphandla ett antal konsulter som skall arbeta med detaljplanearbete för att avlasta vår redan hårt arbetande personal på plan- och bygglovsavdelningarna.
Förhoppningen är även att de byggherrar som har möjlighet själva skall kunna arbeta fram detaljplaner som sedan våra tjänstemän utför den myndighetsutövning som lagen kräver. Detta i syfte att förenkla och ytterligare korta ner handläggningstiderna.

Ett led i att fullt ut nyttja de bostadshus som finns är att bygga vindsvåningar där det är möjligt. Behovet av mindre lägenheter är stort för t.e.x studenter och ungdomar som vill flytta hemifrån.
Ett stort arbete pågår med att ytterligare förenkla kontakten mellan  medborgare och våra förvaltningar.
Vi kan och skall bli ännu bättre på att bli tydligare med tidsgränser för handläggningar.

Enligt Jönköpings kommuns kvartalsrapport över bostadsbyggandet 1-4 2015 hade vi den 31/12 2015 en pågående bostadsproduktion av 964 lägenheter (villor inräknat). Av dessa var 47% hyresrätter, 46% bostadsrätter och 7% äganderätter.
Det pågår ett idogt arbete i vår kommun på flera plan gällande vår stora utmaning och våra mål för bostadsbyggandet.
Men det kräver samarbete, nytänkande och idoghet!
Gällande Socialdemokraterna i Umeås utmaning: Jönköping kan så se upp!

Carin Berggren
Kommunalråd M

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.