Kari Parman: Känslan av främlingskap sprider sig

Känslan av främlingskap sprider sig i det svenska folkhemmet i takt med den tilltagande centraliseringen på snart sagt alla områden.

Kraven på effektivitet och produktivitet i utnyttjandet av de offentliga resurserna i spåren på den ekonomisering som pågått sedan 1990-talet har resulterat i fusioner och sammanslagningar och lett till att allt färre av medborgarna känner sig delaktiga i de beslut som påverkar vardagen. Bolagisering och resultatenheter inom den offentliga sfären liksom alltför långtgående privatiseringar av den gemensamma sektorn försvårar insyn nu när besluten fattas i stängda styrelserum.

Nyliberala strömningarna

 I ställningskriget mellan vänster och höger, i de svenska samhället, har de nyliberala strömningarna haft alltför stor påverkan. Istället för att utgå ifrån medborgarnas behov utgår man uteslutande från att verksamheterna måste rymmas inom budgetramar som i regel är alltför snäva. Istället för att utgå från medborgarnas behov tvingas invånarna acceptera undermåliga trygghetssystem. Istället för att med hänsyn till det faktiska behovet ordna finansiering för vår gemensamma välfärd reducerar vi välfärdsamhället och accepterar att den svenska modellen krackelerar.

 Tack vare att Socialdemokratin återtagit regeringsmakten kan vi ånyo blicka framåt och bli den politiska kraft som steg för steg kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför. Det är nödvändigt att den svenska modellen utvecklas, inte avvecklas.  ”I vårt Sverige ska det inte finnas första och andra klassens medborgare. Här är vi jämlikar”, sade Stefan Löfven i sitt tal vid kommunkonferensen i Örebro. Men för att uppnå  dessa för Socialdemokratin så viktiga mål är de viktigt att samhället återta kontrollen och begränsar privatiseringen av våra gemensamma resurser. De skattefinansierade verksamheterna som drivs åt det allmänna måste åter decentraliseras och få lokal anknytning så att folkflertalet känner att det är deras behov, inte vinstmaximering, som står i centrum.

Fackföreningsrörelsen 

 Lika viktigt är det att fackföreningsrörelsen åter blir arbetarnas röst på den allt hänsynslösare arbetsmarknaden. Den lokala tillgängligheten måste ökas så att känslan av främlingskap bryts och så att medlemmarna åter kan känna sig delaktiga i kampen för bättre villkor på den egna arbetsplatsen. De folkrörelseägda företagen och verksamheterna måste återtar sin roll i samhället. En återuppbyggnad och nystart för konsumentkooperationen med kunden i centrum kanske vore på sin plats. Kooperation måste åter bli en prisdämpande kraft, ett reellt alternativ till de privatägda företagen och som ett behövligt komplement till den politiska demokratin.

Kari Parman

Ordförande

Socialdemokraterna 

Gnosjö

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.