Hans Boeryd slutar som kyrkoherde till hösten

Efter 15 år som kyrkoherde, först i Sofia-Järstorps församling och under de senaste två åren i hela Jönköpings pastorat, har Hans Boeryd beslutat sig för att avsluta sin tjänst som kyrkoherde. Att vara kyrkoherde i ett stort pastorat innefattar en hel del administration. När dessa tagit över på det prästerliga uppdragets bekostnad, då sa hjärtat och prästsjälen till slut stopp.

– Jag har haft många goda och inspirerande år som kyrkoherde i Svenska kyrkan Jönköping. Skälet till att jag beslutat mig för att avsluta min tjänst är att den administrativa delen i kyrkoherdeuppgiften i ett större pastorat oundvikligen är tämligen omfattande skriver Svenska Kyrkan på deras hemsida.

Hans har valt att vara kvar på sin tjänst till hösten för att ge bästa förutsättningar vid rekrytering av ny kyrkoherde till Jönköpings pastorat. Vilket hans nästa steg blir är han inte helt klar över, däremot är det ingen tvekan om vad han vill arbeta med.

– Efter många år med mycket administration ser jag fram emot att få arbeta i en tjänst som i större mån omfattas av gudstjänst, predikan, undervisning och själavård. Vilket nästa steg blir, vet jag däremot inte, det får framtiden utvisa, avslutar Hans Boeryd.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.