ED-elever studerar vård i Norge

Lärare och elever på Vård- och omsorgsprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet har inlett ett samarbete med en gymnasieskola i Hönefoss i Norge. Under tre år kommer utbyte ske mellan våra skolor. Inom programmet Nordplus Junior har VO på ED utbytesprojekt ”Möten med vårdperspektiv Hönefoss – Jönköping”. Utbytesprojektet innehåller såväl elev– som lärarutbyte och pågår under 2015–2018.

Utöver besöken på varandras skolor kommer elever och lärare att ha kontakt och samarbeta kring olika teman med hjälp av digital teknik. Syftet är att utveckla och stärka våra skolors samarbete och främja samarbetet mellan skola och arbetsliv. Genom projektet får både lärare och elever en inblick i ett annat nordiskt lands vårdutbildning och hur skolorna samarbetar med arbetslivet och elevernas praktik ute på fältet.

 

Det ger också möjlighet att lära känna vårt grannland Norge på ett annat sätt och knyta nya kontakter. I oktober 2015 var två lärare från Hönefoss på besök i Jönköping och i april 2016 åker två lärare och fem VO-elever från ED på utbyte till Hönefoss. Eleverna kommer då att följa sina norska kompisar både i skolan och ute på praktikplatser under en vecka.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.