Tarmen skadades vid akutoperation

Anmälan enligt lex Maria efter komplikation vid ingrepp. En patient fick opereras akut efter att tarmen skadats vid ett gynekologiskt ingrepp. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria skriver Region Jönköping. 

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som på grund av blödning behandlades med gynekologisk skrapning. Undersökningen före ingreppet visade en mycket liten livmoder, men man uppmärksammade inte att större delen av livmodern tidigare opererats bort.

Vid skrapningen uppstod en komplikation; tarmen skadades, vilket krävde akut operation.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.