Läsarnyhet. Företag har ett ansvar att granska sina affärsprocesser

StyrelseAkademien och Swedbank arrangerade en styrelsefrukost den 17 mars på Swedbank.

Tema Hållbarhet med Swedbank’s hållbarhetschef Amanda Jackson berättade:

 • Företag har ett ansvar att:
 • Respektera mänskliga rättigheter
 • Förhindra diskriminering
 • Skapa bra arbetsvillkor
 • Betala skatter
 • Minska klimatpåverkan
 • Samhällsnytta
 • Jämställdhet
 • Motverka korruption

Så vad förväntas företagen verkligen göra? För 25 år sedan fanns ingen koppling mellan vinstmaximering och hållbarhet. Det gör det idag, vilket gör att många företag har svårt att hitta sin väg till maximal hållbarhet. Det handlar inte längre om att bara sortera papper!

Oavsett storlek på företaget har man ett ansvar för att

 1.        Identifiera risker
 2.        Granska sina affärsprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv
 3.        Minimera riskerna i en ”Corrective plan”

En revision bygger på både materiella risker och största påverkan.

Så vad gör man och vem gör vad och vem har ansvaret?

Ytterst har styrelsen ansvaret och följer upp vd. Då pratar vi om uppföljning på kriteriet hållbarhet. För att lyckas måste styrelse styra upp verksamheten i detta perspektiven vilka krav styrelsen ställer på vd. Då först klarar ledningen att införa hållbarhet i sitt företags processer.

Amanda gav exempel på ”påverkan” genom att hänvisa till Swedbank’s ställningstagande i Norden att inte ha någon verksamhet kopplat till kärnvapenframställning. De har även tagit beslut om att minska sin exponering mot företag som har en koppling till kolanvändning. Om företaget har mer än 30% kopplat till kol minskar Swedbank din portfölj i detta företag.

Alla företag som vill ha en kredit hos Swedbank genomgår en större eller mindre hållbarhetsanalys. Skälet är att dels minska riskerna för båda parter men inte minst att öka möjligheten för Swedbank till medfinansiering i företagets investeringar.

Receptet är

 • Ha policys kring hållbarhet
 • Skapa rutiner, arbetssätt ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Identifiera risker

Banken har sektorriktlinjer för hållbarhet för olika sektorer man kan jämföra sig med.

Swedbank har märkt en ökad medvetenhet kring hållbarhet hos sina kunder.

Hösten 2015 gav den svenska regeringen ut riktlinjer för företagande kring hållbarhet. Ca 40 medlemmar i StyrelseAkademien var på plats.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.