Vilket ansvar tar Almega?

Överenskommelsen mellan facken inom industrin och Industriarbetsgivarna visar att arbetsgivarna tar sitt nödvändiga ansvar. De anställda får reallöneökningar och högre avsättningar till flexpensionen. Det här ansvaret tar samtliga arbetsgivarorganisationer. Utom arbetsgivarorganisationen Almega.

Sedan det så kallade märket sattes inom industrin den 31 mars väcktes förhoppningarna om att man inom de avtalsområden där man i princip gått och väntat på att märket skulle sättas, nu skulle kunna teckna avtal. Avtalet mellan facken inom industrin och Industriarbetsgivarna är värt 2,2 procent där 2,0 procent är löneökningar och 0,2 procent är avsättningar till förstärkt tjänstepension/flexpension.

Almega säger blankt nej. De vill inte ha några siffror alls i avtalen. Inga procentuella löneökningar, inga garanterade löneökningar, inga ökade avsättningar till tjänstepensionen. De har börjat prata om att de kan tänka sig flexpension genom att varje individ själv väljer om hen vill avstå lön för extra avsättning till tjänstepensionen. Det är med andra ord en ren löneväxling, vilket Almega i tidigare förhandlingar har varit kritiska till.

Om Almegas förslag blir verklighet skulle det kunna innebära att en person som har arbetat hela året skulle kunna få noll kronor i löneökning, vilket i praktiken innebär en reallönesänkning. Om den här personen skulle vilja öka avsättningen till sin tjänstepension skulle hen behöva ta av sin befintliga lön och därmed sänka den ytterligare. I verkligheten skulle högre tjänstepension endast komma de löntagare till del som har fått reallöneökningar. De som redan har fått skulle få mer och övriga få både lägre lön och pension.

Om Almega fortsätter att förvägra sina anställda att ta del av de framgångar som företagen de arbetar på har gjort, och som de anställda i högsta grad är en del av, kan Unionen tvingas att ta till strejkvapnet. Det är ingenting vi önskar, men vi tvekar inte att använda det om vi måste. Vi kan inte acceptera att det bildas ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden på grund av att en arbetsgivarorganisation nekar det alla andra tjänstemän inom den privata sektorn redan har. Ansvar måste tas av båda parter.

Anette Eriksson, ordförande i Unionen region Småland

Inger Rutensköld, regionschef Unionen Småland

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.