Unga i Jönköping snusar mer än andra

Under hösten fick länets niondeklassare och gymnasietvåor göra en enkät. De fick svara på frågor inom fem områden. Livet och framtiden, familjeförhållanden, skola och fritid, droger och hälsa och livsstil.
Tanken är att länets kommuner och Regionen ska få en fingervisning om hur länets unga mår.
Årets enkät visar att länets unga mår bra. Det handlar om 74 procent av tjejerna och 89 procent av killarna i nian samt 72 procent av tjejerna och 85 procent av killarna i årskurs två i gymnasiet. Trots detta är det inget man nöjer sig med.
– Målet är ju att alla ska må bra, säger Elise Björn.
Nollvisionen gäller även i alkoholfrågan. I årskurs nio svarar 30 procent av eleverna att man konsumerar alkohol.
– Det spelar ingen roll om siffran är under riksgenomsnittet. Det är inte tillåtet.
Andelen snusande killar skiljer sig dock jämfört med övriga landet. I Jönköpings län har andelen snusare ökat. Vad det beror på vet man inte, men frågan måste i alla fall jobbas med.
– Det är en fråga man får jobba med.
När det gäller den socioekonomiska biten ser man ingen skillnad på var elevernas härkomst. Däremot kan man se att elever, som har växelvis boende eller har sjuka eller arbetslösa föräldrar mår sämre.
– Det är ungdomar, som behöver stöttning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.