Mullsjö kommun fick toppresultat

Nöjda kunder, handläggarna i Mullsjö kommun löser problem. Mullsjö kommun fick toppresultat på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO). Kommunens brukare (kunder) upplever att man fått bra hjälp på socialkontoret.

Brukarundersökning – kundundersökning inom socialtjänsten

Alla som kom till socialkontoret under en månad fick möjlighet att besvara brukarundersökningen. I undersökningen fanns tre verksamhetsområden: social barn- och ungdomsvård (ej familjerätt), ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård. Mullsjö kommun redovisades på ett av de tre områdena, ekonomiskt bistånd. Övriga grupper (missbruk, barn och ungdomsvård) var för små för att särredovisas. Redovisningen visar hur hela gruppen svarat samt hur gruppen som sökt försörjningsstöd svarat.

Ekonomiskt bistånd

Enkäten bestod av sju frågor för varje verksamhetsområde som berör fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, tillgänglighet och förändring. I alla dessa områden fick Mullsjö ett bra resultat.

Toppresultat på förbättrad situation

Enkäten delades ut till samtliga men det var frivilligt att svara. Frågan som är ställd på hur mycket hens situation är förändrad sedan man tog kontakt med socialtjänsten för bistånd gav Mullsjö kommun toppresultat. Utifrån Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd i Jönköpings län har Mullsjö inte högre ersättning än de andra kommunerna, utan ligger under genomsnittet. (Källa http://www.socialstyrelsen.se/)

Detta gör resultatet ännu roligare för oss i kommunen, menar Charlotta Johansson, IFO-chef. Enligt undersökningen har totalt 97 % av 100 % svarat att situationen har förbättrats mycket sedan man fått hjälp av socialtjänsten.

– Försörjningsstödet i Mullsjö kommun handlar inte bara om pengar. Det handlar också om att hjälpa till med annat också, till exempel att komma vidare till arbete eller liknande säger, Charlotta Johansson, IFO-chef.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.