Ny satsning på djur, natur, växter och grön infrastruktur

Med start nästa vecka kommer Länsstyrelsen, tillsammans med flera andra aktörer, att inleda ett arbete för att förbättra miljön för djur och växter.
Dessutom kommer arbetet med så kallad grön infrastruktur att intensifieras.
– Vi är ännu inte i närheten av att nå de uppsatta målen, därför måste vi nu ta ett rejält krafttag, säger Länsstyrelsens miljöstrateg Catarina Kristensson

I slutet av 1990-talen beslutade riksdagen om 15 olika miljömål som ska uppfyllas. Dessa 15 kompletterades senare med ytterligare ett mål om biologisk mångfald kallat Ett rikt växt- och djurliv.

Samordningsarbetet för att vi ska nå dessa mål ligger i hög grad på länsstyrelserna och i Jönköpings län finns sammanlag 14 olika mål som ska nås.

– Tyvärr går utvecklingen mot en grönare och hållbarare värld för långsamt, vilket gör att vi i nuläget inte kan uppfylla målbilden, säger Catarina Kristensson i ett pressmeddelande.

Det sker dock en mängd åtgärder och projekt runt om i länet som bidrar till en förbättrad miljö och till att nå miljökvalitetsmålen. Med start nästa vecka drar ett nytt sådant projekt igång. Då kommer nämligen Länsstyrelsen i Jönköpings län att träffa representanter för intresseorganisationer, myndigheter, företag och kommuner i länet och bilda arbetsgrupper.

– Vi kommer att påbörja ett stort arbete om djuren och växternas miljömål samt om grön infrastruktur, förklarar Catarina Kristensson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.