​Vaggeryds kommun når toppresultat i årets Öppna jämförelser av skolan

I årets Öppna Jämförelser som presenteras av SKL hamnar Vaggeryds kommun på plats 10 i det som kallas modellberäknat värde och på plats 25 gällande elever som uppnått godkända betyg i alla ämnen. Allt i jämförelse med landets 290 kommuner.

Detta är naturligtvis ett oerhört glädjande resultat. Vaggeryds kommun har i princip ökat elevernas resultat fem år i rad då det gäller elevernas sammanlagda meritvärde. Först och främst vill ge en stor eloge till våra skickliga lärare och skolledare.

Forskningen visar att den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå goda resultat är just den skickliga läraren. Vaggeryds kommun är lyckligt lottad med en stor andel utbildade och kompetenta lärare skriver Vaggeryds kommun i ett pressmeddelande.

Till detta kommer ett långsiktigt strategiskt arbete på en rad olika områden med flera samverkande faktorer som stöder arbetet i hela organisationen för att barnen/ eleverna ska nå en så god måluppfyllelse som möjligt – i hela kommunen och i alla verksamheter.

Vi ser förskolan- grundskolan-gymnasieskolan och vuxenutbildningen som en sammanhållen kedja där alla verksamheter är viktiga delar i helheten i kommunens skolutveckling och för barnens/elevernas resultat.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.