Succé för kommunens förmånscyklar

Totalt bokades 1460 cyklar varav 811 elcyklar (56 %). Ett par modeller av elcyklar tog slut under beställningstiden men ersattes av andra. Alla kommunens drygt 10 000 tillsvidareanställda erbjöds möjligheten varav 1214 personer (11 %) slog till på erbjudandet. Målsättningen är att leveransen av beställda cyklar ska vara klar till mitten av maj.

– Intresset har varit enormt och har överträffat våra vildaste – förväntningar”, säger Olle Gustafsson, projektledare i hållbart resande. ”Vi utgick ifrån ett utfall liknande det i Västerås men med en högre andel elcyklar.

Slutresultatet blev dubbelt så många beställda cyklar här!”

Att teckna avtal om förmånscykel innebär att den anställde genom ett bruttolöneavdrag får hyra maximalt två cyklar under en period av tre år.

Därefter erbjuds möjlighet att köpa loss eller lämna tillbaka hyrda cyklar.

– Vi hoppas att förmånscyklarna ska bidra till att nå kommunens mål kopplade till hållbart resande genom förändrade resvanor och pendlingsmönster bland dem som tecknat avtal”, säger Olle Gustafsson.

Resvanorna och deras eventuella förändring kommer att undersökas i samband med den resvaneundersökning bland kommunanställda som ska genomföras i slutet av 2016.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.