Vi måste våga prioritera bostadsbyggandet

Bostadsbristen är akut och bostadsfrågan har välförtjänt lyfts på den politiska dagordningen. Det enorma behovet i kombination med det låga utbudet har lett till rusande priser på bostadsrätter och villor med rekordhög belåning på den ägda marknaden. På hyresmarknaden råder en trångboddhet som vi inte sett sedan förra sekelskiftet, och samtidigt säljs allt fler hyreskontrakt svart.

Bostadsbristen spås dessutom öka ännu mer – Boverket bedömer att det behöver byggas 700?000 bostäder till 2025.

Situationen är ett resultat av en lång tid av passiv bostadspolitik där den förra moderatledda regeringen levde i tron att marknaden på egen hand skulle lösa problemen, vilket föga förvånande visade sig vara fel. Sanningen är att det inte finns någon enkel lösning, men situationen kräver att vi bygger mer och snabbare.

Några steg i rätt riktning har tagits. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett investeringsstöd och en extra satsning till kommuner för ökat bostadsbyggande. Det har även lagts fram en rad förslag på ändringar av plan- och bygglagen och riksdagen har beslutat att länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen. Det är bra, men mer måste göras.

Undersökningar har visat att det är detaljplaneprocessen, bygglovsprocessen och handläggningen av dess överklaganden som gör att många projekt blir väldigt kostsamma och i vissa fall uteblir helt.

Enligt en enkät som SKL gjort finns det 173?000 potentiella bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner bland 54 av Sveriges tillväxtkommuner. Bara i Jönköpings kommun finns det 6300 i färdiga och påbörjade detaljplaner.

Vi har också sett att byggandet av hyresrätter har varit eftersatt i Jönköping och i resten av landet.

Därför är det är viktigt att en stor del av dessa 6300 potentiella bostäder blir hyresrätter. För att säkra detta behöver de kommunala bolagen tilldelas mark. Vi socialdemokrater föreslår därför att Jönköpings kommun för en dialog med de sex kommunala bostadsbolagen kring hur de ska garanteras marktilldelning.

Kommunerna, staten och myndigheterna måste ta ansvar för bostadsförsörjningen och våga prioritera bostadsbyggande framför andra intressen. Vi Socialdemokrater tar nu vårt ansvar – enligt svensk beprövad modell – och tar fram skarpa och effektiva förslag genom blocköverskridande samtal.

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköpings kommun

Leif Regnér (S), 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.