Regionen och kommunerna lyfter fram angelägna frågor vid regionförstoring

En tydligare statlig ambition att flytta ansvar och ekonomiska resurser från staten till den regionala nivån och angelägna områden i regionförstoringen. Det är synpunkter som Region Jönköpings län och länets kommuner nu framför till statliga Indelningskommittén.

I mars 2016 presenterade Indelningskommittén ett förslag om att Region Jönköpings län ska bilda region med Region Östergötland, Region Kronoberg samt Landstinget i Kalmar, totalt 1,2 miljoner invånare.

I den skrivelse som Region Jönköpings län nu gör tillsammans med länets kommuner poängteras att ansvar överförs från staten till regionerna, vilka områden som är prioriterade, nödvändigheten av statlig närvaro och att ekonomiska frågor behöver beaktas i Indelningskommitténs fortsatta arbete.

Regionen betonar att det behöver vara fokus på tillväxt, utveckling och gränsöverskridande samarbete i arbetet med regionförstoring.

Regionen och kommunerna vill att staten tydligt talar om hur ansvar och ekonomiska resurser ska föras över till den regionala nivån – och anger arbetsmarknad, högre utbildning och infrastruktur som angelägna områden. Vidare lyfts vikten av samverkan med staten och myndigheternas närvaro i regionen.

I skrivelsen pekar regionen och kommunerna på de styrkor som Jönköpings län har och de prioriteringar som görs inför en eventuell regionförstoring, där infrastruktur, näringsliv/arbetsmarknad och hälso- och sjukvård är viktiga områden.

Det är också viktigt med funktionella och gränsöverskridande samarbeten. Av länets 13 kommuner gränsar 5 mot andra planerade regioner.

Utifrån dagens kunskap och underlag gör Region Jönköpings län och kommunerna bedömningen att det inte är realistiskt att starta en ny större region 2019.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.