Thomas Strand – S: Beredskapsjobb – en del av jobbagendan

S: Beredskapsjobb – en del av jobbagendan

Vi har flera stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att det går bra för Sverige.

Exporten växer, tillväxten och sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och långtidsarbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på åtta år. 80 000 jobb har skapats sedan regeringen tillträdde.

Samtidigt ser vi en tudelad arbetsmarknad där långtidsarbetslösa och personer med kort utbildning har svårt att få jobb. Många av dessa är utomeuropeiskt födda. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan vidtagit flera åtgärder men vi måste göra mer.

Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Därför presenterade regeringen för några dagar sedan en viktig reform – statliga beredskapsjobb.

Vi utvecklar moderna beredskapsjobb i statlig regi – jobb med enklare arbetsuppgifter som idag inte redan utförs hos våra myndigheter. Uppgifterna kommer att variera från myndighet till myndighet, men kan handla om digitalisering, naturvård, skydd av vårt kulturarv och enklare administration. Beredskapsjobben är för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är ett viktigt steg för att få långtidsarbetslösa och äldre nyanlända med mycket kort utbildning i arbete.

Så skapar vi enkla jobb, med bra arbetsvillkor och en lön som går att leva på. Att, som de borgerliga partierna vill, gå in och sätta statliga fattiglöner är helt fel väg att gå och riskerar sprida sig till stora grupper löntagare. Det är inget annat än en nedmontering av den svenska modellen. Det är inte vägen framåt för Sverige.

I vårt Sverige ska alla som jobbar kunna leva på sin lön. De borgerliga partierna driver en politik som skapar otrygghet och ökade klyftor. I vårt Sverige ska vi utveckla den svenska modellen, inte avveckla den. Beredskapsjobben blir ytterligare en del av vår jobbagenda för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.