Haraldsson har drivit på för förändringar i försäkringssystemet

Riksdagsledamoten Johanna Haraldsson från Jönköpings län har ansvarat för den grupp som drivit på justitie-, social- och finansdepartementet för att få till förbättringar av försäkringssystemet för person- och trafikskador. Arbetet har gett resultat. Regeringen kommer nu att se över hur insatserna för de skadade kan stärkas.

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot från Jönköpings län, har ansvar för försäkringsfrågorna för den socialdemokratiska partigruppen. Det är också hon som lett den grupp som drivit på regeringen för att se över problemen med person- och trafikförsäkringarna.

– Ett problem är att personer som råkat ut för exempelvis en whiplashskada i en trafikolycka inte upplever att de blir rätt behandlade i vården eller i fråga om rätt till ersättning. Det framförs kritik mot de försäkringsläkare som utreder skadorna och deras oberoende ifrågasätts. Jag är glad att regeringen nu har beslutat att se över försäkringsbolagens agerande vid trafik- och personskador och försäkringsläkarnas roll. Man ska också analysera vilken vård och bemötande patienterna med trafikskador och långvarig smärta får, säger Johanna Haraldsson.

Det är finansinspektionen respektive socialstyrelsen som under torsdagen fick dessa uppdrag av regeringen.

– Att vi kommer framåt i den här frågan är bra. Det här är en grupp människor som kommer i kläm i vården och vars situation behöver förbättras. Det är oerhört viktigt att människor som råkat ut för en olycka får rätt behandling och den ersättning som de har rätt till, säger Johanna Haraldsson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.