Cancerpatient fick vänta två månader

En patient fick vänta på behandling för cancersjukdomen malignt melanom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Länssjukhuset Ryhov har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO skriver Region Jönköpings län.

Ärendet handlar om en patient som var under utredning och behandling för malignt melanom. På grund av avsteg från rutiner fördröjdes behandling med cirka två månader.

Patienten fick en lokal metastas. Efter ytterligare utredning och behandling går det i nuläget inte att påvisa någon kvarvarande sjukdom. Det går inte att uttala sig om patientens långtidsprognos har påverkats av förseningen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.