Höga kostnader gör att studenter vill hoppa av

En ny studie från Hälsohögskolan i Jönköping visar att 25 procent av studenterna som har övervägt att hoppa av utbildning är relaterade till studiekostnader som medförs. Hälsosektionen vid Jönköpings högskola hoppas att åtgärder vidtas för att studenterna ska läsa klart sin utbildning.

En enkätundersökning sammanställdes med 24 frågor till respektive medverkande student. Syftet med studien var att se hur studenter på Hälsohögskolan upplever studierelaterade kostnader vid sin utbildning.

Jennie Frondell, ordförande i hälsosektionen vid Jönköpings hälsohögskola, berättar att 74 procent av studenterna på hälsohögskolan inte känner att de har blivit tillräckligt informerade kring kostnaderna som student.

Under utbildningen så har man diverse kostnader som kurslitteratur, pendlingskostnader och det kan även förekomma dubbelt boende under praktiksammanhang. 12,9 procent av studenterna i undersökningen har utöver sitt bidrag varit tvungna att ta extralån. Skolan har nu beslutat att vidta åtgärder kring de studierelaterade kostnaderna och bidra med information vid skolstart och under utbildningens gång.

Hälsosektionen vid hälsohögskolan önskar att studenterna får mer bidrag i samband med praktik då fler kostnader tillkommer och att kommunen ska betala för pendlingskostnader. De vill även att skolan ska se över kurslitteraturen eller erbjuda elektronisk litteratur för att minska kostnaderna.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.