Miljoner till länets kompetens om integration

Kommuner, studieförbund och sociala företag i Jönköpings län har beviljats närmare 15 miljoner i EU-stöd för att öka kompetens om integration i projektet CHANGE.

Med en stor tillströmning av nyanlända ställs de som arbetar med integrationsfrågor inför nya och omfattande utmaningar. Behovet av omfattande nyanställningar har lett till eftergifter både vad gäller kompetens och erfarenhet och många medarbetare möter nya situationer där deras kompetens inte räcker till.

Stärka arbetsmarknaden med fokus på jämställdhet
Målet med CHANGE är att stärka ställningen på arbetsmarknaden för de som redan arbetar med integration, men inkluderar även personer som står längre från arbetsmarknaden. Projektet ska också tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens inom integrationsområdet med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män.

3 000 deltagare i hela länet
CHANGE omfattar närmare 3 000 medarbetare inom kommuner, sociala företag och studieförbund i Jönköpings län. CHANGE genomförs med blandad lärmiljö, vilket underlättar olika förutsättningar för lärande, men också ger hög tillgänglighet och ett effektivt lärande. Föreläsningar, webbutbildningar, studiecirklar och handledning varieras genom lärarledda aktiviteter och självstudier. Vetenskaplig kompetens kopplas till projektet.

Stödet från Europeiska socialfonden är 14,6 miljoner kronor och de involverade aktörerna i projektet bidrar med lika stor del i form av personella resurser. En projektledare har rekryterats och tillträder i september.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.