Ödebrink: ”Glädjande att regeringen tar initiativ i upphandlingsfrågorna”

I dag lanserade regeringen en nationell upphandlingsstrategi med målet att fler myndigheten ska använda offentliga uppköp mer strategiskt. Strategin tas emot positivt av regionrådet Carina Ödebrink (S), som även, tillsammans med MP och V, lämnat in en motion om att Region Jönköpings län ska inrätta en upphandlingsnämnd.

Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för omkring 625 miljarder kronor enligt Konkurrensverket. För Region Jönköpings läns del rör det sig om drygt en miljard årligen. För att utveckla de offentliga upphandlingarna lanserar därför den socialdemokratiskt ledda regeringen en upphandlingsstrategi med sju inriktningsmål.

– Det är glädjande att regeringen så tydligt tar initiativ i denna frågan. För oss regionalt är detta ett prioriterat område och vi har, exempelvis i vår budget, pekat på vikten av tydligare politisk ledning och styrning i upphandlingsfrågorna. Vi har också lämnat in en motion om att vi behöver en upphandlingsnämnd i Region Jönköpings län. Syftet med den är bland annat att stärka förutsättningarna för det lokala och regionala näringslivet samt att arbeta för schyssta villkor på arbetsmarknaden och ett i längden hållbart klimat, säger det socialdemokratiska regionrådet Carina Ödebrink i ett pressmeddelande.

De sju inriktningsmålen i regeringens upphandlingsstrategi är följande:
1) Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär; 2) Effektiva offentliga inköp;
3) En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens; 4) En rättssäker offentlig upphandling;
5) En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar;
6) En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling;
7) Offentliga upphandlingar som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

– Upphandling är ett viktigt verktyg för att driva politik och göra skillnad. Utformade på rätt sätt kan det innebära stora vinster för bland annat arbetsmarknaden, klimatet och näringslivet, säger Carina Ödebrink.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.