Frisk och Henriksson: Svar på Ödebrinks insändare

Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare med omkring 10 000 medarbetare. Carina Ödebrink (s) hävdar att vi i den politiska ledningen abdikerat från ansvar, saknar nytänkande och vilja till dialog. Du har missat en hel del verkar det som Carina.

Men vi upplyser dig gärna med några exempel. Vi har utökat antalet ST och AT-läkare, satsar på 60 utbildningstjänster till specialistsjuksköterska, prövar nya rationella arbetssätt genom projekt kring RAK (rätt använd kompetens), har satt tydliga mål kring utfasning av hyrbemanning, har riktade insatser för att identifiera och möta arbetsmiljöproblem., och mycket mer. Vi har höga ambitioner och vi når inte alla våra målsättningar, men att hävda att vi abdikerat är att fara med direkt osanning.

En sak som däremot är sant är att socialdemokraterna gång på gång inte mäktar med att ta beslut. I den viktiga frågan om hur vi ska komma till rätta med kostnaderna inom sjukhusvården lämnade de walk-over. Nu senast när nämnderna skulle fatta beslut om budget för 2017 kom socialdemokraterna i sista sekund med ett antal förslag som helt saknade finansiering.

Det må vara oppositionens privilegium att kritisera utan att behöva ta ansvar, men det finns en gräns. Lite självrannsakan och ödmjukhet vore på sin plats. Kvittot på att vi i den politiska ledningen inte gör helt fel är alla de goda resultaten i både hög kvalitet och hög tillgänglighet som placerar Region Jönköpings län i topp jämfört med övriga landsting och regioner.

Från alliansen har vi en tydlig målsättning om att regionen ska gå i täten och vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och verksamhet får möjligheten till ständig utveckling. Det finns fortfarande mycket att göra men det saknas varken politisk vilja eller styrning.

Mia Frisk (KD), regionråd och ordf. nämnden Folkhälso och sjukvård
Jimmy Henriksson (L), gruppledare och talesperson för medarbetarfrågor

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.