Insatserna mot mjältbrand utökas

Jordbruksverket har nu beslutat att vaccinera djur i ett större område runt Omberg, där ett flertal fall av mjältbrand upptäckts den senaste tiden.
   – Vaccination och snabb identifiering av nya fall är nu de viktigaste åtgärderna för att begränsa utbrottet, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Den senaste månaden har ett flertal fall av mjältbrand upptäckts i ett område runt Omberg i Östergötland. Källan till sjukdomsutbrottet har ännu inte kunnat kartläggas.

Nu har Jordbruksverket beslutat att vaccinera djur i ett större område. Det med anledning av den ko som nyligen avled som en följd av mjältbrand cirka fyra kilometer från den plats där det första fallet påträffades.

– Genom en utökad vaccination vill vi ytterligare försöka minska risken för att fler djur insjuknar, även om det tar upp till två veckor innan vaccinet ger full immunitet. Förutom lidandet för djuren som insjuknar så innebär hantering av djur som dött i mjältbrand en risk för människor, säger Catrin Molander, stabschef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Enligt Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, följer utbrottet ett klassiskt mönster.

– Det är osäkert om vi kommer att kunna kartlägga den exakta källan till utbrottet och det är inte heller nödvändigt i en situation som denna. Vaccination och snabb identifiering av nya fall är nu de viktigaste åtgärderna för att begränsa utbrottet, säger han.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.