Vänsterpartiet: Den politiska ledningen måste sluta ignorera kritiska frågor

Vänsterpartiet vill kraftfullt markera att vi inte accepterar det sätt som våra frågor hanteras i regionens nämnder. Främst gäller detta Nämnden för folkhälsa och sjukvård där vi vid ett flertal tillfällen har ställt kritiska och undersökande frågor utan att få några egentliga svar. Istället får vi ta  del av bortförklaringar, förhalningar och ”glömska”.

Vid senaste nämndmötet gick det så pass långt att vi kände att vi var tvungna att kräva en protokollsanteckning för att markera att situationen håller på att bli demokratiskt oacceptabel. Vi kräver ett slut på den långbänk som den politiska ledningen drar våra frågor i skriver Vänsterpartiets regiongrupp i Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

För att ge en bild av att det faktiskt är betydelsefulla och undersökande frågor det handlar om, följer här ett axplock av de frågor som den politiska ledningen i Nämnden för folkhälsa och sjukvård har valt att ignorera.

– Uppföljning av genomförd neddragning av mammografi i Mariannelund

– Återkoppling kring organisationsförändringar som exempelvis införandet av länsklinik i kirurgi

Dessutom har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen krävt svar och framfört hård kritik mot den ensidiga redovisningen av tillgängligheten i vården, där alltjämt enbart väntetider till förstabesök redovisas.

Vänsterpartiet kräver att den politiska ledningen i Nämnden för folkhälsa och sjukvård omedelbart slutar upp med att förhala och smita undan att ge svar på dessa betydelsefulla frågeställningar.

Ledamöterna i nämnden har rätt att få svar på kritiska frågor och dessutom blir det märkligt när ledningen inte verkar alls interesserad av förbättringsarbete. Det får bli ett slut på nonchalansen nu. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.