De får Rotaryklubben Jönköping Östers Franckes integrationsstipendium

Alexandra och Lida är ungdomsledare i Assyriska på Öxnehaga där ett 30-tal flickor i åldern 7 -15 år spelar fotboll. I verksamheten lär sig ungdomarna att samarbeta, kommunicera och arbeta mot gemensamma mål oavsett bakgrund eller ålder.

Alexandra och Lida har även ordnat filmkvällar, lägerverksamhet och andra aktiviteter för ungdomarna på Öxnehaga. Samarbetsövningar och övningar i problemlösning har varit viktiga inslag vid dessa tillfällen. Genom ideellt arbete har det skapats en meningsfull fritid för många ungdomar som också bidrar till deras utveckling som goda samhällsmedborgare.

Alexandra som går tredje året på gymnasiet har planer på att läsa vidare till idrottslärare. Lida som nu jobbar planerar att läsa vidare med inriktning på socialverksamhet.

– Alexandra och Lida är bra förebilder för andra ungdomar genom sitt engagemang och förmåga att hjälpa och stödja andra ofta svaga och utsatta ungdomar, skriver Rotary.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.