Marco Nilsson föreläser på FN-firandet 24 oktober

Dag Hammarskjöldstiftelsen inbjuder till FN-firande i samarbete med Jönköpings kommun och ABF på FN-dagen den 24/10 kl 18.00 i Vistasalen, på Högskolan för lärande och kommunikation.

I år medverkar Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation. Marco Nilssons forskning berör frågor om våldsamma konflikter i internationell politik. Hans avhandling War and Unreason, kritiserar ett vida utspritt antagande om att militärteknologi kan påverka krigens längd. Istället visar den hur ideologi och religion kan försvåra fredsförhandlingarna och därmed förlänga krigen. Marco Nilsson har nyligen avslutat ett projekt om självmordsbombarnas taktiska effektivitet och argumenterar att taktiken är mest effektiv mot stater med många svåra mål.

Han forskar för närvarande om svenska jihadister, radikalisering och striden mot IS. Marco Nilssons områdesspecialitet är Mellanöstern, men han har också publicerat böcker om skoljuridik och forskningsmetod. Han är sedan 2013 styrelseledamot i Sektionen för internationell politik vid Statsvetenskapliga förbundet.

På det offentliga mötet föreläser Marco Nilsson om ”Terrortaktiker, radikaliseringsprocesser och svenska jihadister”.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.