Invigning av ny cykelled

Anderstorps Stormosse har tidigare varit en del i det stora projektet Life to Admire som gick ut på att återställa mossar som var påverkade av mänsklig aktivitet. Man har bland annat lagt igen diken och röjt bort sly så att den öppna blöta myrmarken fått nytt liv.

Lördagen den 29 oktober invigdes en ny cykelled som sträcker sig runt och igenom mossen där man bland annat har chans att skåda orrar och kungsörn.

Cykelleden, som är cirka 14 kilometer lång, har fått ett ekonomiskt stöd på 155 000 kr genom den lokala naturvårdssatsningen, LONA.

Naturreservatet Anderstorps Stormosse är en av de största mossarna i södra Sverige. Här häckar fågelarter som orre, trana, storspov och ljungpipare. Under stora delar av året jagar kungsörnen över mossen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.