Babyboom bakom ökat invånarantal i Jönköping

Under årets tre första kvartal ökade befolkningen i Jönköpings kommun med 1 475 vilket är rekordhögt. Vilket innebär att just nu så bor det 134 785 personer i Jönköping. 

Födelsenettot, alltså antalet födda minus antalet döda, för årets första månader uppgick till plus 554 personer. Under året har det fötts 1 374 barn, vilket är 71 barn fler jämfört med motsvarande period under 2015. Det är även den högsta noteringen någonsin i kommunen, det tidigare rekordet var från året 1991 då det föddes 1 316. 

Året 2016 visar att det var 830 som hade gått bort. Och förra året var det 919 personer, under samma period.

Under 2016 har 5 394 personer flyttat till Jönköping samtidigt som 4 472 personer flyttat från kommunen. Jämfört med motsvarande period förra året har 216 fler personer flyttat till kommunen samtidigt som 109 personer färre har flyttat från kommunen. 

Om trenden fortsätter finns det en stor möjlighet att invånarantalet spräcker 135 000-gränsen i Jönköping. 

Tätorterna växer
Invånarantalen i tätorterna ökar och det finns fler tätorter i Jönköpings kommun idag jämfört med för fem år sedan. Det visar tätortsstatistiken för 2015. 

Det finns idag 17 tätorter i Jönköpings kommun. Det är tre fler än år 2010. Nya tätorter är Kortebo, Gisebo och Ryd. Nästan samtliga tätorter har ökat under de senaste fem åren. Det är endast Lekeryd som har minskat och det marginellt. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.