Kjell Arvidsson får Miljövårdspriset

De naturvärden som återfinns i dagens odlingslandskap är resultatet av hur marken har brukats av människan under flera tusen år. En stor del av dessa naturvärden är beroende av fortsatt jordbruk med bl a betande djur och riktad skötsel för att de ska kunna behållas.

Motivering
Med ett långsiktigt arbete, stort engagemang och god kunskap har Kjell Arvidsson bedrivit lantbruk på familjegården i Ovdaskog på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Kjell sköter gården på ett sätt som är allt mer ovanligt idag då många gårdar läggs ner, marker inte längre brukas och jordbruket blivit alltmer specialiserat. Kjell Arvidsson är genom sitt arbete en god ambassadör för kommunen och bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Om miljövårdspriset
Vaggeryds kommuns miljövårdspris tillfaller den eller de som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt. Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Priset kan delas ut till företag i kommunen, enskilda personer, organisationer, föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser. Prissumman är på 10 000 kr. Juryn består av ledamöter från miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.