Miljoner till lärlingsutbildning

Jönköpings kommun har fått besked från Skolverket att de kommer att få 2,8 miljoner kronor i statsbidrag för att starta gymnasielärlingsutbildning. Skolverket delar totalt ut 8,7 miljoner kronor denna omgång. Bland 58 ansökningar har bara 9 beviljats bidrag. I och med statsbidraget kan nu Jönköpings kommun utveckla en ny verksamhet kring lärlingsutbildning.

Alla kommunens lärlingsutbildningar kommer organiseras inom sin egen enhet, Jönköpings lärlingsakademi. Akademin arbetar kommunövergripande med placering på Bäckadalsgymnasiet men med egen personal.

Karin Khilman Thornell, gymnasiechef på Bäckadalsgymnasiet, säger att lärlingsutbildning är en skolform som passar bra för elever som vill lära sig på något annat sätt än traditionell yrkesutbildning.

Alfred Merza

Praoelev

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.