Fler än var tionde faderskap ifrågasätts i Jönköping

I Jönköping ifrågasätts fler än var tionde faderskap. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

I Jönköping föranleddes 13 procent av de 821 faderskapsutredningar som genomfördes 2015 av att faderskapet var ifrågasatt hos föräldrar som levde som sambos eller gifta. I denna grupp återfanns även föräldrar som inte levde tillsammans när deras barn föddes.

I övriga fall var barnens föräldrar sambos och övertygade om att barnet de fått var deras gemensamma. I dessa fall fastställdes faderskapet genom så kallad bekräftelse.

I Jönköping är samboende föräldrar alltså i 87 procent av fallen, helt eniga om att deras barn är deras gemensamma.

Statistiken, som sammanställts av nyhetsbyrån Siren, säger nästan inget om barn som fötts inom äktenskapet. Detta eftersom regelmässiga faderskapsutredningar bara genomförs då barnets föräldrar inte är gifta med varandra, eller då ett faderskap inom äktenskapet av någon anledning är ifrågasatt.

I Jönköping behöver ungefär hälften – 49 procent – av faderskapen bekräftas. I Gislaved, som toppar länsligan för genomförda faderskapsutredningar måste sex av tio, eller 59 procent, av faderskapen bekräftas. I Mullsjö, som hamnar längst ned på länslistan är siffran 35 procent. Här behöver alltså bara en dryg tredjedel av faderskapen bekräftas.

Antalet faderskapsutredningar ökar stadigt i hela landet. Genomsnittet för riket är 55 procent. Under 2015 pågick 75 000 faderskapsutredningar, som tillsammans berörde hela 65 procent av landets nyfödda.

I merparten av fallen – 84 procent – fastställdes faderskapet genom bekräftelse. I 55 000 av de fall som fastställdes genom bekräftelse var föräldrarna totalt eniga om vem som var fadern.

– I de flesta fall handlar det om en ogift mor som lever tillsammans med fadern, och det är ingen diskussion om vem som är pappan, säger Barbro Engdahl, utredare på Socialstyrelsen.

– Skillnaderna mellan kommunerna kan bero på att föräldrarna är gifta i högre grad på vissa ställen, avslutar hon.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.