”Besparingarna kommer få konsekvenser för skola och omsorg”

Budgeten innehåller fler frågetecken än svar när det gäller hur de ekonomiska problemen i kommunen ska hanteras enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Ilan De Basso.

– Trots de stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningarna väljer Alliansen att skjuta problemen framför sig, säger Ilan De Basso, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.

När den borgerliga Alliansen, som i dag styr Jönköpings kommun, presenterade sin budget för 2016 levererades det besparingar på 30 miljoner kronor. De kommande åren kommer dessa besparingar att öka och 2018 kommer de röra sig om drygt en kvarts miljard kronor.

– De besparingar som ligger för 2016 kommer, likt tidigare år, att få konsekvenser för skolan och omsorg. I de fall verksamheterna tillförs mer resurser handlar det framförallt om riktade resurser från den socialdemokratiska regeringen, men också om förändringar i demografin eller för att möta det mest akuta. I övrigt saknas ambitioner när det gäller skola, vård och omsorg. Alliansens budgetförslag är ett dokument vari tidigare års besparingar i huvudsak cementeras, säger Ilan De Basso, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköpings kommun.

Han anser att det är uppenbart att den borgerliga Alliansen inte haft orken att förhålla sig till de stora behov som finns inom välfärden de kommande åren och han reagerar även på att området Kultur och fritid är kliniskt rent från resurstillskott.

– Det fattas ett investeringsperspektiv i synen på välfärden. Allt som allt innehåller budgeten fler frågetecken än svar och är i det närmaste att betrakta som ett lapptäcke.

Inte heller inom stadsbyggnadsområdet finns det några reella satsningar. I budgeten höjer Alliansen målet för bostadsbyggande, men det tillförs inte några resurser från kommunalt håll för ökat byggande.

– Det är tack vare regeringens investeringsbidrag som målet höjs, eftersom riktade medel tillförs till de kommuner som bygger mer och snabbare, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Mona Forsberg.

Hon reagerar också på att det inte finns några medel till satsningar på att bygga ut cykelvägnätet. Det Alliansen tillför är medel för sopsaltning.

– Ska vi leva upp till målbilden av att vara en cykelkommun måste det också satsas på området, säger Mona Forsberg.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.