S, MP och V vill inrätta ett pilotprojekt för att pröva förkortad arbetstid

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inrätta ett pilotprojekt där arbetstidsförkortning prövas. Detta är ett av de gemensamma budgetförslag för ett hållbart arbetsliv i Region Jönköpings län som partierna gemensamt har tagit fram.

– Vi vill prova projektet för att skapa ett mer hållbart arbetsliv inom Region Jönköpings län, säger Mikael Ekvall, gruppledare för Vänsterpartiet.

Det är sedan tidigare bestämt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att lägga fram ett gemensamt budgetförslag för Region Jönköpings län. Nu är det klart att även Vänsterpartiet kommer att stå bakom ett antal gemensamma budgetskrivningar. Dessa berör i första hand personalfrågor och inriktningen är ett hållbart arbetsliv.

– Genom att vi förbättrar vårdpersonalens arbetsmiljö är vi övertygade om att också

kvalitén i vården kommer att förbättras. Får vi en region där medarbetarna känner inflytande

och makt över den egna arbetssituationen med exempelvis mer flexibla arbetstider skapas

förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, säger Mikael Ekvall, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Jönköpings län.

I de gemensamma budgetskrivningarna föreslår därför Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att heltid ska vara en norm och att alla nya tjänster som utannonseras ska vara heltidstjänster.

– Vi är överens om att heltidsnormen är en viktig jämlikhetsreform. Det ger människor möjlighet till ekonomisk trygghet – både under arbetslivet och när pensionen kommer, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl.

De tre partierna föreslår också att timanställningar och tillfälliga vikariat ska ersättas med trygga anställningar i så hög grad som möjligt samt att Region Jönköpings län, i samspråk med en eller flera arbetsplatser, inrättar ett pilotprojekt där arbetstidsförkortning provas.

– Förkortad veckoarbetstid är ett möjligt koncept att prova på eftersom liknande projekt har genomförts runt om i Sverige. Detta projektet kan med fördel kopplas ihop med forskningsarbete, säger Annica Nordqvist, gruppledare för Miljöpartiet i Region Jönköpings län.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.