Grattis Jönköpings kommun!

Att bygga en ny arena på annan plats än i Stadsparken ser Miljöpartiet som ett utmärkt förslag. 

Vi har, sedan valrörelsen 2014 och framåt, hävdat att det är uteslutet att bebygga Stadsparken med en stor arena utan att allvarligt skada parken. Stadsparken är en unik plats för rekreation och stadsnära friluftsliv.

När man gör stora investeringar som ska komma att användas i säkert 100 år framöver är det viktigt att tänka långsiktigt. Och Miljöpartiet vill påverka, förändra och utveckla Jönköping klokt och långsiktigt hållbart.

Miljöpartiet har, i motsats till samtliga övriga partier, menat att det är slöseri med pengar att bygga ut Stadsparksvallen för tvåsiffriga miljonbelopp när den ändå inte skulle kunna fungera fullt ut i framtiden. I Kommunfullmäktige röstade vi, som enda parti, för en mindre uppgradering av Stadsparksvallen. En större ombyggnad har för oss förefallit orimlig. Både med tanke på vilka ingrepp det ovillkorligen för med sig och den omfattande satsning på infrastruktur som i så fall hade behövts.

Det nu aktuella förslaget, en mycket begränsad upprustning av Stadsparksvallen, under tiden som en ny arena byggs, är bra. Delar av dessa investeringar kan dessutom flyttas över till en ny arena.

Så återigen – vi gratulerar till att ett bra miljöpartistiskt förslag nu blir verklighet!

Miljöpartiets Kommunfullmäktigegrupp i Jönköping

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.