Moderata budgetmotionen 2015

Moderaterna är övertygade om att det är arbetskraften som lyfter Jönköpings län. Fler i arbete medför att skolan, vården, omsorgen och pensionerna kan finansieras och förbättras. Därför viker vi inte från arbetslinjen att det alltid ska vara lönsamt att jobba

Ett jobb är mer än en lön. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger självständighet genom egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin.

Detta genomsyrar vårt moderata budgetförslag ”Sverige kan mer”. Den rödgröna regeringen där MP ingår måste i den praktiska politiken inse att Sverige är större än Stockholm.

Jönköpings län, våra invånare och våra företag är en av de enskilt största förlorarna i landet på den kraftiga höjningen av drivmedelsbeskattningen, försämringen av Rot och Rut, höjningen av energiskatterna och skattehöjningarna för vanligt folk.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.