Laddstolpar och solenergi – två satsningar för en grönare region

Totalt föreslås att det ska finnas minst 25 stycken laddstolpar till elbilar vid regionens verksamheter.

– Detta är ett viktigt förslag för att stärka det klimatsmarta resandet, säger Annica Nordqvist, gruppledare för Miljöpartiet i Region Jönköpings län.

Nästa vecka kommer Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget presenteras i sin helhet.

Ett av förslagen i budgeten är att förstärka utbyggnaden av kraftfulla laddstolpar till elbilar vid Region Jönköpings läns fastigheter.

– För att nå målet att bli ett plusenergilän, det vill säga att Region Jönköpings län skapar mer energi än vad som görs åt, växlar vi nu upp takten mot ett fossilfritt samhälle. Därför vill vi ha fler kraftfulla laddstolpar för att stärka det klimatsmarta resandet, säger Annica

Nordqvist som är gruppledare för Miljöpartiet i Jönköpings län.

Totalt kommer det avsättas 1 miljon kronor i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag för att bygga ut antalet laddstolpar. Denna satsningen förstärks också av att den rödgröna regeringen nationellt satsar 4,5 miljarder kronor på klimatarbetet, bland annat genom att stimulera omställningen till fossilfria resor.

I budgeten kommer de två partierna även föreslå satsningar på solenergi på Regionens fastigheter – en satsning som finansieras av de resurser som regeringen avsätter för

klimatarbetet. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder kronor på solinvesteringsstöd fram till 2019.

– Regionen kan själv vara en aktiv energiproducent och solenergi har stor potential i framtidens energiproduktion. Från nationellt håll sker nu också ett kraftigt stöd för att driva på detta viktiga arbete, säger Marcus Eskdahl, socialdemokratiskt regionråd.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.