Nej! Sjukvården ska INTE styras av staten

Det blir inte fler neurologer, patologer eller psykiatriker bara för att vården skulle förstatligas, säger Mia Frisk, regionråd Region Jönköpings län.

– Vad är det som säger att vården på våra sjukhus skulle bli bättre om den styrdes av en generaldirektör i Stockholm?, ifrågasätter Per Larsson, regionråd i Region Östergötland.

Två starka kristdemokratiska regionråd Mia Frisk (Region Jönköping län) och Per Larsson (Region Östergötland) är kritiska till partiet beslut att förstatliga sjukvården. Beslutet togs på Kristdemokraternas riksting under lördagen.

– En bättre väg är större regioner, i storlek som dagens sjukvårdsregioner, och nationell samverkan. Öppna jämförelser driver på i riktning mot en mer jämlik vård av hög kvalitet. För att vården ständigt ska utvecklas och förbättras måste det vara tillåtet att någon region går före. Är det då ett problem?

– Låt ansvaret ligga kvar närmare verksamheten och invånarna. Vi är mycket kritiska till det beslut som rikstinget idag tagit, avslutar Mia och Per

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.