Vänsterpartiet: För allas trygghet i den generella välfärden

BUDGETMOTION Vänsterpartiet tror på den sammanhållna vården med obrutna vårdkedjor och där patientperspektivet står i centrum.

Vi vill värna den svenska modellen för hälso- och sjukvård eftersom den visat sig vara en framgångssaga.

Vänsterpartiet presenterar i sin budgetmotion för 2016, inklusive flerårsplan, en rad reformer för att stärka vården och för att stoppa skoningslösa nedskärningar. Vi gör det för att vi tror på den solidariska vårdmodellen och för att någon måste göra det. Vi tar fajten när andra står tysta.

I år är det extra roligt att presentera att Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i en rad frågor funnit en samsyn och kommer därför tillsammans gå fram med ett antal gemensamma förslag. Det rör bland annat frågor som arbetstidsförkortning, minskning av hyrläkare, kollektivavtal och seniorkort i kollektivtrafiken.

I Vänsterpartiets budgetmotion återfinns bland annat:

– Nej till nedskärningar av ytterligare vårdplatser (40 mkr)

– Satsa på ungdomsmottagningarna för att uppnå nationella riktlinjer (11 mkr)

– Påbörja arbetet med ett samlat högkostnadsskydd (18 mkr)

– Förstärkning av bemanning på 1177 för att undvika absurda väntetider (2 mkr)

– Projekt för avgiftsfri kollektivtrafik (1 mkr)

– Äldresamordnare i vården (1 mkr)

– Äldrepsykiatriskt team (4 mkr)

– Cancerutredning (0,5 mkr)

– Stärkt projektstöd till kulturen (2 mkr)

– Arbetsterapeuter i öppenvårdsteam ( 4mkr)

– Sjukgymnaster med psykiatriskt kompetens (4 mkr)

– 100% miljömärkt el

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.