Klimatmöte i Jönköping

Gästtalare var Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg, som har ett brett engagemang för miljöfrågor. Han är bland annat ordförande FAH

(ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas) och han är även ledamot i styrelsen för Sveriges Ekokommuner.

Under dagen besökte Lars Thunberg tillsammans med Helén Krogell (KD) Jönköpings kommun och fick information kring det pågående arbetet med ”Översiktsplanen” för kommunen. Tillsammans med Stefan Attefall (KD), ordförande för Bostads AB VätterHem, besökte de Vätterhems senaste nybyggnation – Ormhuset på Strandängen.
Till kvällen var det samtalsforum på Hotel City där panelen, bestående av Susanne Wismén (KD), ordförande i Miljönämnden, Lars Thunberg och Helén Krogell (ledamot i Stadsbyggnadsnämnden) ledde ett initierat samtal kring klimat och miljö skriver KD i ett pressmeddelande.

På tredje plats kommer koldioxidutsläppen
Här citerades forskaren Johan Rockström, en av de främsta inom klimatforskningen, som anser att de främsta hoten mot vår jord är minskningen av arter inom flora och fauna, övergödning av haven och först på tredje plats kommer koldioxidutsläppen, enligt Rockström. Att övergödningen av haven hänger samman med att man industrialiserat jordbruket allt mer i västvärlden är välkänt för de flesta. Att förbrukningen av fossila bränslen förorsakar problemen med koldioxidutsläpp är också kända fakta för de flesta. Däremot, hotet nummer ett enligt Rockström, minskningen av antalet arter i naturen är mindre välkänt, åtminstone för oss som bor långt från regnskogen.

För att uppnå en balans mellan varelser och natur på jorden måste vi alla hjälpas åt för att skapa ”hållbarhet” såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt, säger Lars Thunberg. Och här gäller det för både länder och människor att anstränga sig för att nå upp till FN’s 17 hållbarhetsmål.
Inför klimatmötet i Paris senare i år har Johan Rockström upprättat ett manifest med 7 punkter som ytterligare ska öka möjligheterna att uppnå balans för en hållbar utveckling.
Ytterst handlar det också om, enligt Lars Thunberg, att skapa ”Livskvalitet”, som bygger på hållbarhet inom de tre områdena som nämnts ovan och som utgör kärnan i Kristdemokraternas värdegrund – förvaltarskapstanken.
Lars Thunberg lovade publiken att ta med sig ett antal frågor och synpunkter från publiken till partistyrelsen för KD, där han också är medlem.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.