Socialdemokratisk politik blir det verkstad av pratet

30 miljoner kronor avsatta för löneökningar. Med socialdemokratisk politik blir det verkstad av pratet om höjda löner för ett mer attraktivt läraryrke i Jönköpings kommun. Det är satsningar som görs för att vi socialdemokrater är övertygade om att kunniga och engagerade lärare är den viktigaste faktorn för en god och kvalitativ utbildning.

I dag står skolan i Jönköping och Sverige inför ett antal stora utmaningar. Den enskilt största är att lösa dagens segregerade skolsystem. I Jönköping, liksom på många andra håll i landet, spelar det en allt större roll vilken socioekonomisk bakgrund eleverna har, och i stället för att överbrygga klassklyftor i samhället förstärker skolan dem.

För att möta dessa ojämlikheter presenterar vi Socialdemokrater flera förslag: Nationellt görs viktiga satsningar på att öka lärartätheten i lågstadiet och förskolan. Redan nu har regeringens lågstadiesatsning givit 25 miljoner kronor som innebär cirka 50 extra lärare till Jönköping. Genom att ge eleverna mer tid med sina lärare ökar varje elevs chans att faktiskt lyckas i skolan. Samtidigt vet vi att tidiga insatser är avgörande för hur eleverna ska lyckas längre fram. Därför satsar vi resurser för att skolorna ska kunna anställa fler speciallärare och specialpedagoger.

Många elever kommer också till skolan utan att ha ätit någon rejäl frukost, och alla har inte råd att köpa en macka eller frukt under dagen. Den som har försöka lära sig något på tom mage inser snabbt att detta är dömt att misslyckas. För oss Socialdemokrater är skolans kompensatoriska uppdrag mycket viktigt. Därför föreslog Socialdemokraterna i Jönköpings kommun fyra miljoner kronor på att införa avgiftsfri frukost på alla kommunala grundskolor i sin budgetmotion.

Men åter till lärarna. För till syvende og sist handlar det om mötet mellan elev och pedagog.

En skicklig lärare som ser varje enskild elevs behov och som kan sporra dem att utvecklas framåt gör underverk för elevernas utveckling. Och liksom eleverna är lärarna i ständigt behov av utveckling. Därför satsade Socialdemokraterna i Jönköpings kommun 7,5 miljoner kronor på kompetensutveckling och vidareutbildning i skolan.

Då Socialdemokraterna inte har majoritet i Jönköpings kommun röstades ett antal av dessa reformer ner vilket innebär mindre resurser till bland annat lärarlöner och kompetensutveckling.

Däremot kommer regeringens budget med största sannolikhet att rösta igenom och då kommer ett antal viktiga förbättringar i skola verkställas, däribland 20 miljoner till höjda lärarlöner i Jönköpings kommun. Dessa förbättringar förtjänar Jönköpings lärare. Det förtjänar Jönköpings elever. Och det förtjänar Jönköping.

Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköping

Anna Carlsson (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.