Mer pengar tillfaller länets kommuner

Under onsdagen fastslog riksdagen vilka budgetramar som ska gälla för 2016. Till skillnad från förra året fick den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsammans med Vänsterpartiet igenom sitt förslag.

– För Jönköpings län innebär detta att samtliga kommuner får ökade resurser för att kunna minska skolklasserna och förbättra kvalitén, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson.

Efter diskussion i riksdagen fattades under onsdagen beslut om vilka utgiftsramar som gäller för respektive budgetområde under 2016. Detta resulterade i att den socialdemokratiskt ledda

regeringen tillsammans med Vänsterpartiet fick igenom sitt förslag.

– Det innebär att att vi nu, för första gången på åtta år, fattade ett inriktningsbeslut som inte innehåller skattesänkningar, privatiseringar och marknadstänkande, säger den socialdemokratiske riksdagsledamoten Peter Persson.

De områden som lyfts fram i budgeten är jobben, skolan, klimatfrågorna och välfärden.

– För Jönköpings län innebär detta att det blir kraftiga förstärkningar i jobbpolitiken vilket innebär fler utbildningar, fortbildningar och inledningen på borttagandet av förvaring i Fas 3. Enligt beräkningar som gjorts av regeringskansliet skulle Jönköpings kommun kunna tilldelas drygt 4,8 miljoner för fler platser inom Komvux och Yrkesvux. Samtliga kommuner får också ökade resurser för att kunna minska skolklasserna och förbättra kvalitén. Det är inte minst välkommet i en situation där migrationen till vårt län är stor. Denna inriktning av politiken måste nu vara inledning på en politik där de stora klyftorna som skapats i vårt land minskar och där målet är ett jämlikt samhälle, säger Peter Persson.

Riksdagsledamoten Johanna Haraldsson är också glad att regeringens förslag på budgetramar vann gehör.

– Det stod mellan den socialdemokratiskt ledda regeringens investeringar för Sverige, i bostäder, infrastruktur, utbildning, miljö och välfärd, och fortsatta skattesänkningar och utförsäkringar som fortfarande är borgerlighetens svar på alla Sveriges utmaningar. För min hemkommun Vetlanda innebär det att de satsningar på 4,1 miljoner kronor till höjda lärarlöner samt drygt 1 miljon till fler platser inom Komvux och Yrkesvux kan genomföras, säger Johanna Haraldsson.

Riksdagsledamoten Thomas Strand som sitter i utbildningsutskottet konstaterar att med budgetramar så kan de satsningar på höjda lärarlöner som regeringen föreslår nu sjösättas.

– I vår budget för 2016 ligger det 1,5 miljarder kronor till detta och sedan är tanken att detta ska utökas till 3 miljarder om året. För Jönköpings kommun skulle detta kunna innebära drygt 20 miljoner om året. För min hemkommun Vaggeryd beräknas siffran bli 2,3 miljoner kronor till höjda lärarlöner. Att höja lönerna är ett viktigt steg i att öka läraryrkets status och kunna rekrytera mer studenter till lärarutbildningar. Budgetramen möjliggör också satsningar på minskade grupper i förskolan och lågstadiet. Detta är viktiga reformer för att höja kvalitén i utbildningen.

Riksdagsledamoten Helene Petersson är även hon nöjd med att budgetramarna är fastslagna.

– Det ska bli väldigt bra att få börja arbeta med vår egen budget och att äntligen kunna genomföra socialdemokratisk politik. För Höglandets del skulle detta innebära att fler människor får chans till utbildning och jobb i och med de utbildningssatsningar som ligger föreslagna.

Budgeten i sin helhet fastslås den 17 december.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.