Samarbetet kring flyktingmottagandet stämmer inte

Aneby och Jönköpings kommun meddelande under torsdagen att de vill samarbeta om flyktingmottagandet.
– Ett beundransvärt initiativ, men tyvärr är det inte riktigt så enkelt som att två kommuner sinsemellan kan göra upp om fördelningen, säger Alexandra Wollmar, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jönköpings län fått i uppdrag att ta emot 653 nyanlända. Det handlar om personer som har fått uppehållstillstånd, men som inte kan ordna bostad på egen hand.

Hur många nyanlända varje län får ta emot baseras på variablerna arbetsmarknad, befolkningsstorlek och sammantaget mottagande av asylsökande och nyanlända tidigare år. Man tar också hänsyn till personer som bosätter sig på egen hand i respektive län.
Efter detta används samma variabler av Arbetsförmedlingen för att fördela länets nyanlända mellan kommunerna. Dessa siffror ligger sedan till grund för det förslag som Länsstyrelsen skickar vidare till regeringen som därefter beslutar om kommuntalen.

I Jönköpings län har Länsstyrelsen valt att i dialog med kommunerna komma fram till det förslag på fördelning av nyanlända som fungerar bästa för samtliga parter. Rent konkret innebär det att Länsstyrelsen har samlat in önskemål från kommunerna och utifrån dessa.
– Vi sitter på helhetsbilden och försöker gå så många önskemål som möjligt till mötes. Det finns alltså ingen möjlighet för två kommuner att göra upp om mottagandet på egen hand. Det är olyckligt att Aneby och Jönköping tycks ha uppfattat saken på det sättet, säger Wollmar.

När Länsstyrelsen har fått in önskemål från samtliga kommuner i länet kommer de att återkomma med vårt förslag till slutlig fördelningen av nyanlända per kommun och kommer att göra vad de kan för att både Aneby och Jönköping ska få sin vilja igenom, men det får inte ske på bekostnad av andra kommuner i länet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.