Är du beredd att riva upp beslutet, Anna Mårtensson?

I Jönköpings-Posten (160128) säger Anna Mårtensson från Liberalerna att hon är oroad över den snabba nedläggningen av behandlingshemmet Kärrarp och ifrågasätter beslutet som togs på socialnämndens sammanträde i januari.

I tidningen gör hon stor sak av att Liberalerna inte var med och tog beslutet och att partiet tycker att frågan borde utredas innan nedläggning.

Vi socialdemokrater håller med henne. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstod vi att delta i beslutet. Om Anna Mårtensson och hennes partikamrater är beredda gå vidare för att riva upp beslutet kommer vi att rösta med.

Beslutet att stänga ner behandlingshemmet Kärrarp har gått alldeles för fort, och verkställandet kommer gå ännu fortare. Vi saknar en konsekvensanalys kring hur nedläggningen kommer att påverka de kvinnor som behandlas där.

Oron kring framtiden bekräftas också av de boende och personalen. Personer vi har varit i kontakt med undrar varför tempot är så högt. De berättar också att en av kvinnorna som bor där har fått en lägenhet till den första maj. Vad händer med henne i det glapp om två månader som nu uppstår när kommunen stressar igenom detta beslut?

Alliansen vill att Jönköpings kommun ska lösa behovet med behandlingsplatser för kvinnor genom att köpa denna tjänst från andra aktörer för 1700 kronor. Med tanke på att en plats på Kärrarp i dag kostar 4700 kronor bedömer vi att detta inte är en realistisk kostnad.

Samtidigt är detta också en fråga om jämställdhet. I Sverige finns det generellt för få boenden för missbrukande kvinnor. Att då lägga ner Kärrarp samtidigt som behandlingshemmet för män i Bruksborgs byggs ut klingar dåligt.

Anna Mårtenssons utspel i Jönköpings-Posten ingav hopp om att kunna rädda kvar verksamheten och därför frågar vi än en gång: Anna Mårtensson, är du beredd att riva upp beslutet om att lägga ner Kärrarp den första mars? Om svaret är nej undrar vi vad syftet är med ett så populistiskt utspel i tidningen.

Karin Widerberg (S), 2:e vice ordförande i socialnämnden

Gabriella Sjöberg (S), ledamot i socialnämnden

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.