Terrorismresor kriminaliseras

Terrorsekten Daesh krigföring i Syrien och Irak och terroristattacker i västvärlden påverkar oss alla.

Terrorism riskerar inte att drabba bara oss direkt, utan också genom att terrorister skapas hos oss när vanliga ungdomar radikaliseras. När de återvänder kan de dessutom bli påtagliga säkerhetsrisker på grund av de nätverk och den kunskap de har förvärvat. Därför anpassar vi både vår lagstiftning och våra brottsförebyggande metoder till den nya verkligheten. Efter en lång rad år av borgerlig passivitet får nu Sverige en skarp och mer heltäckande strafflagstiftning mot terrorism.

Idag (onsdag) fattar därför riksdagen beslut om att terrorismresor, finansiering av resorna och finansiering av terrorister och terroristorganisationer, kriminaliseras. Dessutom fattas det beslut om ett nytt brott – om mottagande av terroristträning. Vi får nu en mer heltäckande lagstiftning som samtidigt uppfyller internationella överenskommelser.

Att ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott kommer nu att kunna leda till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det handlar om att resa eller påbörja en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare i avsikt att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott. Det blir också kriminellt att finansiera en sådan resa som avses ovan och att finansiera en person eller en sammanslutning av personer som till exempel begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen.

Det är redan i dag kriminaliserat att ekonomiskt stödja en terroristhandling. Men en person som vill ge bidrag till en terroristorganisation kan i dag hävda att pengarna ska gå till någon annan del av organisationens verksamhet. Det kan handla om skolverksamhet, sjukvård eller bostadsbyggande. Det är svårt för den enskilde att veta exakt var pengarna kommer att användas och ekonomiska bidrag kommer alldeles oavsett att stärka organisationen. Att Sverige genomför detta är dessutom ett krav från organisationen Financial Action Task Force (FATF) som samlar 34 länder och vars uppdrag är att motverka finansiering av terrorism och penningtvätt.

Att vi nu gör det straffbart att resa i syfte att t.ex. begå terroristbrott och utbildas av en terroristgrupp är ett viktigt steg. Men andra åtgärder behövs också där det kanske viktigaste är att se till att inga fler ungdomar radikaliseras. Därför är det förebyggande arbete som den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin och kommunerna genomför centralt för att Sverige ska bidra i den globala kampen mot terrorism.

Helene Petersson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län och gruppledare i justitieutskottet

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.