S och MP vill se 150 praktikplatser i regionen

Ta fram 150 feriepraktikplatser/praktikplatser i Region Jönköpings läns regi till sommaren 2016. Det kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrka på under dagens sammanträde i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA).

– Kommunerna är bra på att ta sitt ansvar när det gäller att hitta praktikplatser.

Nu är det dags för regionen att göra detsamma, säger Jonas Magnusson (S), ledamot ANA.

Under eftermiddagens möte i ANA kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga ett gemensamt yrkande på att Region Jönköpings län ska få i uppdrag att ta fram 150 feriepraktikplatser/praktikplatser till sommaren 2016. Det gemensamma yrkandet är följande: ”S och MP yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att inför sommaren 2016 ta fram

150 feriepraktikplatser/praktikplatser inom Region Jönköpings län. Det är viktigt att handledning beaktas.”

– Genom det här förslaget vill vi stärka regeringens jobbagenda. Regionen bör ta sitt ansvar på samma sätt som kommunerna tar i dag. På så sätt stärker vi den svenska modellen i hela samhället. Vi ser även förslaget som ett led i att hitta framtidens välfärdsarbetare till Region Jönköpings län, säger Jonas Magnusson (S), ledamot i ANA.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.