S, MP och V vill se en upphandlingsnämnd

Varje år upphandlar Region Jönköpings län varor och tjänster för drygt 1 miljard kronor. För att kunna ta ett helhetsgrepp kring upphandlingarna vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet införa en upphandlingsnämnd.

– Utformade på rätt sätt kan upphandlingar innebära stora vinster – inte minst för det lokala näringslivet, säger regionrådet Carina Ödebrink (S).

Ekologisk och social hållbarhet

EU:s nya upphandlingsdirektiv ger svenska regioner och kommuner rätt att ställa sociala krav och kräva kollektivavtalsvillkor inom flera områden i upphandlingskriterierna. Varje år upphandlar Region Jönköpings län varor och tjänster för drygt en miljard kronor. S, MP och V anser att det är viktigt att dessa upphandlingar tar hänsyn goda villkor för de som arbetar samt för ekologisk och social hållbarhet. Partierna har därför skrivit en gemensam motion om att införa en upphandlingsnämnd i Region Jönköpings län.

– För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön när upphandlingar sker. Som region ska vi arbeta för schyssta villkor på arbetsmarknaden.

Kampen för bra villkor på arbetsmarknaden har varit och fortsätter vara viktiga inslag i den svenska modellen, säger regionrådet Carina Ödebrink.

Ta ett helhetsgrepp 

Partierna anser att en upphandlingsnämnd skulle kunna ta ett helhetsgrepp kring upphandlingsfrågorna och arbeta för att även mindre, lokala företag kan vara med och lämna anbud.

– Svenska regionkommuner är överlag dåliga på att ställa krav vid upphandlingar. Nu när nya EU-direktiv gör det möjligt att kräva social hänsyn är det viktigt att vi tar ett kliv framåt och ställer rimliga krav, säger Mikael Ekvall (V), gruppledare.

– En mer miljömässigt hållbar upphandling kan vara att man förordar lokala odlare av grönsaker och därmed kortare transporter. Det ger stora miljömässiga vinster, men också vinster för det lokala näringslivet. Sådana aspekter kan tas vid en ny upphandlingsstrategi, säger Annica Nordqvist (MP), gruppledare.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.