Jönköping behöver fler bostäder

Till hösten väntas antalet studerande vid Högskolan i Jönköping öka. Det är i grunden positivt att fler människor väljer att investera i sig själv genom högre utbildning och det skapar bra förutsättningar för att bygga ett starkare Sverige. När fler människor väljer att studera ökar också behovet av både studentbostäder såväl som vanliga bostäder. Sverige behöver fler bostäder och det behöver Jönköping också.

Fasa ut hyresregleringen
Sverige behöver fasa ut hyresregleringen. Hyresregleringen kan jämföras med att staten skulle reglera priset på bröd i matbutikerna. Hur mycket bröd som än efterfrågas är det ingen som vill tillverka det eftersom summan av vinsten är så pass låg att verksamheten ej klarar att gå runt – enbart för att staten bestämt att priset ska vara lågt. Likadant fungerar hyresregleringen. Om någon annan än byggbolaget som bygger bostäderna reglerar vad hyran för en bostad ska vara så finns det stor risk att byggbolaget inte bygger bostaden på grund av samma anledning som brödtillverkaren ej tillverkar bröd. Fasa ut hyresregleringen och tillåt en friare hyressättning i all nyproduktion och för alla nya hyreskontrakt

Underlätta för andrahandsuthyrning
Sverige behöver underlätta för andrahandsuthyrning. I grunden är alltid förstahandsuthyrning mest eftersträvansvärt även om detta dock är svårt när bostadsbristen är påtaglig. Andrahandsuthyrning är bättre än ingen bostad alls. Därför behöver andrahandsuthyrning underlättas genom att ge en bostadsrättsägare mer makt över sin bostad och bostadsrättsföreningarnas inflytande över möjligheten att hyra ut i andra hand behöver begränsas.

Planmonopolet behöver avskaffas
Idag har kommunen den främsta makten över all mark i en kommun. Det är bara kommunerna som har rätt att upprätta detaljplaner. Detta behöver förändras. Byggherrar bör få rätt att själva upprätta en detaljplan och få den prövad i kommunen. Idag kan man tvingas vänta på kommunen i genomsnitt två år. Genom denna förändring skulle vi kunna snabba på byggprocessen markant för att möjliggöra för fler bostäder.

Fortsätt arbetet med vindsvåningar
Jönköpings kommun med Carin Berggren och Moderaterna i spetsen har inlett ett arbete för att möjliggöra för mindre lägenheter på idag tomma vindsvåningar. Detta är mycket bra! Behovet av mindre lägenheter är stort för exempelvis studenter och ungdomar som vill flytta hemifrån. Problemet här är att husen ligger i områden som är av Riksintresse. Därför är det bra att Moderaterna i denna fråga nu fortsätter arbetet för att på sikt möjliggöra för fler mindre lägenheter och man bör även undersöka om det finns fler områden där det är lämpligt att omvandla vindsvåningar till mindre lägenheter.

Philip Andersson
Ordförande
Moderata Studenter
Högskolan i Jönköping

Jonas Ericson
Distriktsordförande

Moderata Ungdomsförbundet
Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.